top of page
11 - תפור לי תיקיואב חסיס - Yoav Jasis
00:00 / 03:35

תפור לי תיק - יואב חסיס

תפור לי תיק

כתוב ממני דמות

עשה את העולם פשוט.

תחום אותי בתוך מסגרת

תן את הפינה שלי בתוך העיגול.

שלא אצטרך לקום כל בוקר

ולברוא את עצמי מחדש

תן לי תמונה במקום מראה

הנה אני, הנה כאן אני נגמר.

 

הרי נולדתי כאן

מראש לא היה סיכוי שאהיה אחר

תנאי החיים, תסביר לי

הכלכלה, המצב החברתי.

הייתי חייב להיות כך

בדיוק כמו שאני

תן לי גבול לעצמיותי

שלא תשתולל בארצות זרות

עייפתי ממלחמות.

 

הנה כך, זה - אני

הנה כאן אני נגמר

כמו הדיו על הנייר.

22.jpg
23.jpg

כל הזכויות שמורות ליואב חסיס

bottom of page