top of page
05 - לא מסתדר כבריואב חסיס - Yoav Jasis
00:00 / 03:41
10.jpg

לא מסתדר כבר - יואב חסיס

 

משעמם עכשיו בחדר

אין מילים ואין תשוקה

רוב הזמן זה די בסדר

רגעים של מנוחה

הדברים שכאן השארת מפריעים לי בעיניים מסדרת, מפנה, מאחסנת עוד שנתיים

 

אל תכעס, אני אומרת

זה יותר טוב גם לך

אחריי תבוא אחרת

מיוחדת ושמחה

לא רואה נסיך באופק

לא חושבת משפחה

זה פשוט לא מסתדר כבר

לא איתך.

 

מוותרת על המתח

די מוזנחת, לא יפה

אין עתיד גדול בפתח

לא קריירה מבטיחה

אבל נוח לי לבד לשחרר ורק לזרום

בלי ניגון של כינורות, סתם עומדת במקום

 

אל תכעס, אני אומרת...

 

עכשיו אני בחדר, אל תציל אותי מכאן

היה לנו קצת קסם וגם הוא נגמר

לא יהיה בסדר, אל תבוא על סוס לבן

סגרתי את הדלת וניקיתי כבר.

כל הזכויות שמורות ליואב חסיס

bottom of page