top of page
07 - לא מבטיחיואב חסיס - Yoav Jasis
00:00 / 03:32

לא מבטיח - יואב חסיס

אני לא מבטיח להיות חכם

את החיים אני אחיה כמו בן אדם אחד פשוט

אני לא מבטיח להישאר תמיד איתך

אבל הלב שלי עכשיו כולו שלך.

 

אני לא מבטיח להתרחק מהשטויות

אני מבטיח שיהיו לי טעויות

אני לא מבטיח את כל החלומות להגשים

אחרי הכל עכשיו עוברים ימים קשים

 

לא, אני לא מבטיח שום דבר

אני אוהב אותך אולי רק עד מחר

אני לא מבטיח שום דבר

אני יודע שעכשיו כבר מאוחר.

 

אני לא מבטיח דברים גדולים

אבל תמיד יהיו בינינו המילים היפות האלו

אני לא מבטיח שנשנה את העולם

אני ואת רק בני אדם.

 

לא, אני לא מבטיח שום דבר...

 

אני לא מבטיח שיהיה טוב

אני לא מבטיח לאהוב את החיים האלה

אני לא מבטיח להסתדר

ואני לא יודע הרבה יותר.

 

לא, אני לא מבטיח שום דבר...

 

אני לא מבטיח להישאר תמיד איתך

אבל הלב שלי עכשיו כולו שלך.

14.jpg

כל הזכויות שמורות ליואב חסיס

bottom of page