top of page
תפילה של חילונייואב חסיס - Yoav Jasis
00:00 / 03:55

תפילה של חילוני - יואב חסיס

 

איך היינו מדברים

ולא פחדנו לגלות סודות

הרגשנו בלי מעצורים

כמו זוג עיניים בוערות

איך אלוהים היה שומר

תמיד אחד עם השני

איך אבי היה אומר

חורז תפילה של חילוני

 

איך היינו מדברים                               

על טיולים ועל בנות                             

רוקדים בלילה שיכורים                        

עד השעות הכי קטנות                         

איך הזמן פתאום עובר

נוזל לי בין האצבעות

איך אבי היה אומר

כשנרדמתי בלילות

 

איך היינו מדברים

ולמילים היה משקל

הבטחות הן מעשים

וכוונות יוצרות גורל

איך הנוף היה אחר

ושינה את פרצופו

איך אבי הייתה אומר

כשהיה עדיין פה

 

תן למחשבות לזרום

ולרגשות לפעום

תן לחלומות שלך למצוא את המקום

קח אוויר כדי לנשום

רק שנייה אחת לטעום

שים את השדים שלך בצד בסוף היום

 

איך אלוהים היה שומר

תמיד אחד עם השני

איך אבי היה אומר

חורז תפילה של חילוני

כל הזכויות שמורות ליואב חסיס

bottom of page