top of page
03 - אנחנו עייפיםיואב חסיס - Yoav Jasis
00:00 / 03:14
6.jpg

אנחנו עייפים

אנחנו כל כך עייפים

שעוד מעט נעצום את העיניים וניתן לגוף לנוח

אנחנו עייפים

אנחנו כל כך עייפים

שעוד מעט נאטום את האזניים,

ניתן לראש לברוח וניתן ללב לשכוח ולחלום

 

אנחנו עייפים

אנחנו כל כך עייפים

שעוד מעט ונפסיק כבר לנסות

ונשקע בתוך עצמנו

אנחנו עייפים

אנחנו כל כך עייפים

שעוד מעט לא נוכל יותר לסחוב את המשקולת על כתפינו

את החור שבליבנו

 

אנחנו עייפים

אנחנו כל כך עייפים

שעוד מעט נעזוב את הידיים ונתמכר אל הבדידות הזאת

אנחנו עייפים

אנחנו כל כך עייפים

שעוד מעט נתפלל אל השמיים

שוב עוצמים את העיניים ובתפילה שקטה לחלום

שהתעוררנו בנשיקה קטנה היום

שעוד נשאר לאהבה מקום

שאנו ילדים מלאים בתום

ושעוד לא הזדקנו, עוד לא התקמטנו והתעייפנו.

כל הזכויות שמורות ליואב חסיס

bottom of page